CÁCH ĐĂNG KÍ KHOÁ HỌC LUYỆN ĐỀ TỔNG ÔN

Nếu em băn khoăn những tháng cuối cùng nên học như thế nào, ôn tập như thế nào thì khóa học này là câu trả lời trọn vẹn nhất cho các em.

- EM ĐĂNG KÍ KHOÁ LUYỆN ĐỀ TỔNG ÔN CỦA THẦY ĐẠT TẠI ĐÂY

- Thời gian học:

Khóa TỔNG ÔN Pro (24 buổi)

Bắt đầu học từ 31/01/2021 1 tuần 2 buổi: 21h30 Thứ 3 và Thứ 6 Có thể xem lại được.

Khóa LUYỆN ĐỀ Pro (24 buổi)

Bắt đầu học từ 01/03/2021 1 tuần 2 buổi: 21h30 Thứ 4 và Thứ 7 Có thể xem lại được.

- EM ĐĂNG KÍ KHOÁ LUYỆN ĐỀ TỔNG ÔN VẬT LÝ CỦA THẦY DĨ THÂM TẠI ĐÂY

- Thời gian học:

Khóa TỔNG ÔN Pro (30 buổi)

Bắt đầu học từ 28/02/2021 1 tuần 2 buổi: 19h30 Thứ 2 và Thứ 5 Có thể xem lại được.

Khóa LUYỆN ĐỀ Pro (24 buổi)

Bắt đầu học từ 023/03/2021 1 tuần 2 buổi: 19h30 Thứ 3 và Thứ 6 Có thể xem lại được.

- Khi muốn hỏi bài em làm như thế nào?

Có 2 cách để em có thể hỏi bài Cách 1: Đăng trực tiếp lên group 2003 Học toán thầy Đạt Cách 2: Ib vào Page Trợ giảng Toán thầy Đạt

Last updated